Yoga

“Yoga is simple,everything else is complicated.”

— Manju Pattabhi Jois

Detta håller jag med om och är en slogan som Cecilia har på sin hemsida.

Hur ofta stannar vi upp i nuet och bara andas, njuter av att finnas till. Att vara kropp, att vara ande, att vara människa.

Cecilia Runesson på Santih Desa har verkligen förmågan att hjälpa dig komma ner i din kropp och hitta hem, både i sin yoga och som massage terapeut.

Jag har fotograferat hennes Shala.

Gå hit du också, det är en verklig själagåva!

Namaste